ΓΚΟΛΝΤΣΜΙΘ:Οι νόμοι αλέθουν το φτωχό κι ο πλούσιος κυβερνάει το νόμο.

Τρύπια τα λόγια...(Κωνσταντίνος Ρω.)

Τρύπια τα λόγια... στούς ανέμους φεύγουν... από τις πράξεις απέχουν... τι να πω εκεί να μένει... ίσως δυο λέξεις μοναχά... ψεύτη Εαυτέ...